9:00 – 17:00

Poniedziałek - Piątek

Katowice

Mieczyków 14
TEL. +48 32 250 41 41
FAX: +48 32 352 00 14
biuro@gmainvest.pl

GMA | Business Outsourcing

   

9:00 – 17:00

Poniedziałek - Piątek

Katowice

Mieczyków 14
TEL. +48 32 250 41 41
FAX: +48 32 352 00 14
biuro@gmainvest.pl

Zespół GMA

Grzegorz MaślankaPrezesem Zarządu jest Grzegorz Maślanka – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunku Finanse i Bankowość. W 2004 roku otworzył przewód doktorski na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ukończył szereg szkoleń z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz doradztwa inwestycyjnego. Posiada certyfikat Ministra Skarbu Państwa na członka rad nadzorczych.
Dysponuje szeroką wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów, od 20 lat zasiadał w zarządach grup kapitałowych, w tym międzynarodowych oraz w zarządach spółek giełdowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w plasowaniu papierów wartościowymi na rynku publicznym i niepublicznym. Od 2001 roku posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 24669/01).
Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w ING Bank Śląski SA, gdzie pełnił funkcję inspektora kredytowego. Od 1997 roku pełnił nieprzerwanie funkcję Głównego Księgowego/Dyrektora Finansowego w spółkach prawa handlowego, w tym podmiotach zagranicznych oraz podmiotach notowanych na GPW SA.
W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za doradztwo biznesowe i strategiczne oraz wsparcie nadzoru właścicielskiego.

Piotr MichalskiWiceprezesem Zarządu jest Piotr Michalski – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (specjalizacja: Finanse i Inwestycje) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (specjalizacja: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw). Obecnie kończy studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu ochrony danych osobowych w administracji i w biznesie (DPO). Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 28510/2008) oraz jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym. Dodatkowo, jest audytorem uprawnionym do przeprowadzania audytów zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania ryzykiem, zarządzania przedsiębiorstwami oraz ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych, domach maklerskich, jednostkach administracji publicznej oraz fundacjach, gdzie zajmował stanowiska głównego księgowego, dyrektora finansowego, doradcy zarządu oraz audytora wewnętrznego. Niejednokrotnie zasiadał w zarządach tych podmiotów, gdzie posiadał realny wpływ na przebieg oraz organizację zachodzących w nich procesów. Współpracował z największymi kancelariami prawnymi w Polsce, funduszami inwestycyjnymi, biegłymi rewidentami z firm należących do „pierwszej czwórki” oraz firmami doradczymi. Jest aktywnym członkiem IIA Global – The Institute Of Internal Auditors.
W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za doradztwo finansowo-księgowe, rejestrację spółek oraz świadczenie usług księgowych dla podmiotów zagranicznych.

Tomasz ŻakTomasz Żak – absolwent Politechniki Częstochowskiej (specjalizacja: Zarządzanie Instytucjami Publicznymi i Samorządowymi). Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarządzania projektem oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu zarządzania ryzykiem. Obecnie kończy studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu ochrony danych osobowych w administracji i w biznesie (DPO).
Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym – CGAP IIA oraz posiada uprawnienia do realizacji audytów w zakresie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji. Dodatkowo, jest audytorem uprawnionym do przeprowadzania audytów zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Posiada szeroką wiedza i praktykę w zakresie finansów, zarządzania ryzykiem, wykrywania nadużyć, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania i rozliczania projektów, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach publicznych, finansowych i sektorze prywatnym. Podkreślenia wymaga również wieloletnie doświadczenie w audytach projektów współfinansowanych ze środków UE oraz EOG, w tym w zakresie certyfikacji podmiotów w ramach Krajowego Systemu Usług. Współautor publikacji z zakresu audytu i kontroli. Prelegent i szkoleniowiec z zakresu zagadnień związanych z audytem i kontrolą, administracją i bezpieczeństwem informacji. Jest aktywnym członkiem IIA Global – The Institute Of Internal Auditors.
W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę informacji, w tym ochronę danych osobowych.

Adwokat Jacek Domagała – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 1990 roku pracuje w zawodzie prawniczym. W latach 1990-2006 pracował w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury jako prokurator. Od 2007 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Katowicach. Jest również partnerem prawniczej spółki partnerskiej „Adwokaci Domagała i Klisiak” z siedzibą w Katowicach. Praktyka specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego, z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek handlowych (KSH).

Piotr Słysz – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kierunku Finanse i Rachunkowość. Karierę zawodową rozpoczął w jednym z domów maklerskich, pracując na stanowiskach od specjalisty i analityka finansowego po dyrektora departamentu bankowości inwestycyjnej i wiceprezesa zarządu, gdzie był odpowiedzialny za pozyskiwanie kapitału dla przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. Brał udział w ofertach publicznych akcji, organizował prywatne oferty instrumentów finansowych (akcji i obligacji korporacyjnych). Łącznie pozyskał kilkadziesiąt milionów złotych na rozwój działalności klientów. Posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorstw z zakresu analiz finansowych przedsiębiorstw, prognozowania finansowego i wycen przedsiębiorstw, przekształcania form prawnych spółek czy opracowywania dokumentów inwestorskich (memorandów inwestycyjnych, prospektów i dokumentów informacyjnych).

Przemysław Mudyna – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (specjalizacja: Finanse i Inwestycje). W 2010 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja numer 2467). Doświadczenie zdobywał w jednym z domów maklerskich, gdzie zaczynał jako makler papierów wartościowych, a następnie dyrektor departamentu depozytu, gdzie był odpowiedzialny za przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych rynku niepublicznego. Pośredniczył w tysiącach transakcji sprzedaży instrumentów finansowych oraz odpowiadał za bezpieczeństwo przechowywanych papierów wartościowych mających postać dokumentu wartych kilkaset milionów złotych.

W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za analizę finansów przedsiębiorstw, ocenę projektów inwestycyjnych oraz  wycenę przedsiębiorstw.

Top