Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji

Oferujemy przeprowadzenie analizy i oceny efektywności planowanej inwestycji poprzez opracowanie profesjonalnej dokumentacji finansowej.

Usługi z zakresu analizy i oceny efektywności inwestycji obejmują:

  • opracowanie biznesplanu;
  • opracowanie studium wykonalności (feasibility study);
  • analizę efektywności w oparciu o powszechnie stosowane wskaźniki;
  • ocenę efektów fuzji lub przejęcia firmy oraz due diligence przejmowanego podmiotu.