Oferujemy usługi profesjonalnego wsparcia właścicieli i zarządów spółek w obszarze finansów oraz controlingu. Wspieramy pracę wewnętrznego działu finansowo-księgowego poprzez doradztwo w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa lub pełniąc funkcję zewnętrznego dyrektora finansowego.

W ramach usług zarządzania finansami przedsiębiorstw oferujemy:

 • wsparcie w zakresie rachunkowości, finansów, podatków, ubezpieczeń;
 • tworzenie strategii finansowych oraz planów finansowych;
 • wsparcie w pozyskaniu finansowania na rozwój działalności;
 • tworzenie budżetów i monitorowanie przepływów finansowych;
 • nadzór nad obiegiem dokumentów finansowo-księgowych;
 • wsparcie w zakresie redukcji kosztów oraz restrukturyzacji działalności.

Zakres świadczonych usług:

 • sporządzanie kompleksowych prognoz finansowych w związku z planowanym pozyskaniem finansowania bankowego lub inwestora kapitałowego;
 • przygotowywanie symulacji bilansu oraz rachunku zysków i strat;
 • przygotowywanie prognoz przepływów pieniężnych;
 • przygotowywanie analiz kosztowych służących ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa i poszukiwaniu optymalizacji;
 • ocena efektywności ekonomicznej inwestycji i ich wpływu na sytuację przedsiębiorstwa;
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju analiz oraz wyliczeń niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego, a także biznesplanów,
 • wyodrębnianie tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa na potrzeby transakcji w ramach grup kapitałowych i przejęć,
 • organizacja procesu przekształcenia formy prawnej (spółki z o.o. w spółkę akcyjną, działalności gospodarczej w spółę kapitałową itd.),
 • badanie spółek pod kątem finansowym i prawnym (due diligence),
 • doradztwo przy fuzjach i przejęciach (M&A).

W obszarze M&A zajmujemy się poszukiwaniem inwestorów zainteresowanych nabyciem danego przedsiębiorstwa lub podmiotów gotowych do przejęcia. Ponadto wykonujemy doradztwo prawno-finansowe w zakresie oceny możliwości realizacji transakcji, odpowiedniego ustrukturyzowania operacji, dokonania wyceny podmiotu, analizy ekonomiczno-finansowej, jak i przygotowania dokumentacji ofertowej oraz pełnego wsparcia Zarządu w negocjacjach warunków transakcji oraz przy zawieraniu umów inwestycyjnych.