Doradztwo przy pozyskaniu kapitału na realizację inwestycji lub bieżącą działalność

GMA Business Outsourcing oferuje wsparcie w zakresie doradztwa inwestycyjnego, finansowego i strategicznego dla spółek komunalnych. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego przeznaczonego na planowane inwestycje oraz bieżące funkcjonowanie. Dokonujemy kompleksowej analizy sytuacji klienta, sporządzamy biznesplany wraz z planami finansowymi w celu oceny efektywności projektu i wyboru optymalnych źródeł finansowania.

GMA Business Outsourcing świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskania finansowania na inwestycje realizowane przez podmioty z sektora samorządu terytorialnego.

Z udziałem GMA Business Outsourcing spółka komunalna:

  • otrzyma optymalną strategię finansowania inwestycji komunalnej;
  • możliwość zaciągnięcia kredytu bankowego na korzystnych warunkach, w tym bez poręczenia czy gwarancji JST;
  • otrzyma wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz w rozmowach z władzami JST;
  • sprawnie i szybko pozyska finansowanie bez konieczności przeprowadzania przetargu w myśl przepisów ustawy PZP.

Pomożemy w pozyskaniu środków finansowych z kredytu bankowego oraz dotacji i pożyczek preferencyjnych. Doświadczony zespół GMA zapewni kompleksową obsługę procesu ubiegania się o preferencyjne finansowanie, w tym:

  • przedstawi aktualne informacje dotyczące możliwości otrzymania środków preferencyjnych;
  • ocenę projektu inwestycyjnego pod kątem wytycznych odpowiednich programów;
  • przygotuje niezbędne dokumenty aplikacyjne (wniosek, studium wykonalności);
  • zapewni wsparcie w procedurze oceny wniosku;
  • opracuje oraz pomoże w rozliczeniu projektu.