9:00 – 17:00

Poniedziałek - Piątek

40-615 Katowice

ul. Gen. Zygmunta
Waltera Jankego 11
TEL. +48 32 25 04 141
tel.: +48 32 43 88 541
tel.: +48 32 43 88 542
biuro@gmainvest.pl

GMA | Business Outsourcing

9:00 – 17:00

Poniedziałek - Piątek

40-615 Katowice

ul. Gen. Zygmunta
Waltera Jankego 11
TEL. +48 32 25 04 141
tel.: +48 32 43 88 541
tel.: +48 32 43 88 542
biuro@gmainvest.pl

O nas

GMA Business Outsourcing to efekt kilkunastoletniej pracy i doświadczenia jej założycieli i kluczowych współpracowników. Doświadczenia zdobytego w instytucjach finansowych, kancelariach prawnych, podmiotach prawa handlowego i jednostkach administracji publicznej. Szeroka gama produktów i usług pozwala na precyzyjną obsługę podmiotów gospodarczych, indywidualnych osób fizycznych, jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń.

Zapewniamy prawidłowe oraz sprawne funkcjonowanie organizacji w obszarze finansowo-księgowym, zarządzania danymi i dokumentami, podatków, bezpieczeństwa informacji (w tym ochrony danych osobowych), finansów przedsiębiorstw i pozyskiwania kapitału na rozwój, zarządzania personelem oraz ładu korporacyjnego. Realizujemy usługi księgowe dla zagranicznych podmiotów. Oferujemy kompleksowe doradztwo gospodarcze dla przedsiębiorstw i spółek komunalnych w obszarze ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, a także tworzenia biznesplanów i planów finansowych pod kątem pozyskania finansowania zewnętrznego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym oraz audycie projektów współfinasowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

GMA Business Outsourcing
Top