W ramach usług doradczych wspieramy naszych Klientów w rozwiązywaniu typowych problemów księgowych, finansowych i podatkowych występujących w prowadzonej działalności gospodarczej. Doradztwo finansowo-księgowe dotyczy w szczególności ewidencji złożonych, nietypowych operacji gospodarczych, rozliczeń publicznoprawnych z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jednostkami samorządu terytorialnego. Zakresem doradztwa objęta jest również współpraca z bankiem, leasingodawcą, urzędem statystycznym, wierzycielami, dłużnikami oraz pozostałymi podmiotami czy instytucjami.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego. Wsparcie dotyczy wszystkich etapów tego procesu, od wyboru formy organizacyjnej dostosowanej do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, poprzez przygotowanie projektu umowy/statutu spółki, zorganizowanie zgromadzenia wspólników, wyboru organów spółki, po sporządzenie stosownej dokumentacji dla Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestrujemy również spółki z wykorzystaniem systemu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (Portal S24).

GMA Business Outsourcing Doradztwo finansowo-księgowe oraz rejestrowanie spółek

Dodatkowo oferujemy:

  • stałą obsługę prawną założonej spółki;
  • przygotowywanie projektów umów i opinii prawnych;
  • organizowanie i przygotowywanie zgromadzeń wspólników oraz projektów uchwał;
  • organizowanie wewnętrznych procesów w spółce, opracowywanie projektów procedur wewnętrznych;
  • sporządzanie pozwów i pism procesowych.