Wycena przedsiębiorstw oraz ich aktywów

Dokonujemy wycen przedsiębiorstw i ich składników pod kątem decyzji strategicznych, takich jak pozyskanie inwestora lub fuzje/przejęcia.

Zakres usług:

  • wycenę przedsiębiorstwa z wykorzystaniem różnorodnych metod (zdyskontowanych przepływów pieniężnych, porównań rynkowych, skorygowanej wartości księgowej, odtworzeniowej);
  • wycenę zorganizowanych części przedsiębiorstw;
  • wycenę udziałów i akcji;
  • wycenę znaków towarowych oraz innych aktywów niematerialnych;
  • przeprowadzenie testów na utratę wartości aktywów (MSR 36) – wycena wartości użytkowej.