Zapewniamy kompleksowe usługi księgowe. Nasza oferta jest skierowana zarówno do podmiotów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości i stosowania zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, jak również przedsiębiorców prowadzących ewidencję uproszczoną, w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego czy karty podatkowej.

Realizujemy obsługę księgową w oparciu o Krajowe Standardy Rachunkowości jak i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) dla wybranych grup klientów (grupy kapitałowe notowane na GPW). Całość usług i raportowania może być realizowana równolegle w języku polskim i angielskim.

Świadczymy usługi dla skandynawskich biur rachunkowych w zakresie outsourcingu usług księgowych (w tym obsługa systemu Tripletex).

GMA Business Outsourcing - usługi księgowe
 • rachunkowość spółek prawa handlowego;
 • rachunkowość funduszy inwestycyjnych (wraz z wyceną i rozliczeniami transakcyjnymi);
 • rachunkowość fundacji;
 • rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych;
 • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych;
 • rachunkowość kościołów i związków wyznaniowych;
 • księgowość małego przedsiębiorcy;
 • pełna obsługa kadr, płac, opracowania siatki wynagrodzeń.

W ramach prowadzenia pełnej księgowości oferujemy między innymi:

 • opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont;
 • rejestrowanie operacji gospodarczych w systemie księgowym;
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych (rejestr środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, księga rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, jak również pozostałych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa);
 • weryfikowanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • raportowanie stanu rozrachunków;
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald;
 • obliczanie zaliczek oraz sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie kalkulacji podatkowych w zakresie podatku CIT, PIT, VAT, transakcji WDT;
 • dokumentacja celna i akcyzowa;
 • raportowanie — bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej;
 • raportowanie danych z zakresu księgowości do GUS, NBP i PFRON;
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego;
 • opracowanie dokumentacji cen transferowych (CbC);
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej, biegłymi rewidentami;
 • prowadzenie bieżącego archiwum dokumentów.

Możemy wesprzeć pracę wewnętrznego działu finansowo-księgowego lub całkowicie go zastąpić (w tym również funkcja-zewnętrznego głównego księgowego). Nasz zespół z powodzeniem poprowadzi również rachunkowość:

 • spółek zobowiązanych do raportowania na Giełdę Papierów Wartościowych (w systemach ESPI/EBI), New Connect, Catalyst;
 • fundacji oraz stowarzyszeń;
 • podmiotów realizujących projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej;
 • funduszy inwestycyjnych nadzorowanych przez KNF.

Naszą działalność prowadzimy w oparciu o partnerskie relacje, dostosowując zakres usług do indywidualnych potrzeb Klienta. Dzięki temu, nasi Klienci mogą się skupić na prowadzeniu biznesu, posiadając przejrzystą strukturę przychodów i kosztów, bieżącą dostępność do danych finansowych, jak również ograniczając ryzyko związane z samodzielnym prowadzeniem rachunkowości oraz rozliczaniem podatków.

Oprócz usług księgowych, oferujemy także kompleksowe usługi kadrowo-płacowe i administracyjne.