Pozyskiwanie kapitału

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze przy pozyskaniu kapitału zewnętrznego od instytucji bankowych oraz innych podmiotów, w szczególności inwestorów finansowych (fundusze venture capital) i inwestorów branżowych. Aktywnie uczestniczymy w procesie poszukiwania dla naszych Klientów nowych partnerów biznesowych oraz inwestorów. Poprzez dokładne zrozumienie działalności prowadzonej przez Klienta oraz precyzyjne określenie jego potrzeb opracowujemy strategie finansowania projektów oraz doboru optymalnej struktury finansowania.

Źródła finansowania

W zależności od potrzeb, sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz sytuacji rynkowej oferujemy Klientom różnorodne formy finansowania:

 • fundusze venture capital – współpracujemy z wieloma inwestorami instytucjonalnymi, którzy są zainteresowani finansowaniem rozwijających się przedsiębiorstw i wspierają biznes z poziomu wspólnika;
 • emisja obligacji – określamy strukturę transakcji, zajmujemy się kompleksową obsługą analityczną, dokumentacyjną i prawną, organizujemy współpracę z licencjonowanym domem maklerskim;
 • emisja akcji – zajmujemy się kompleksową obsługą pod względem struktury
  transakcji, analizy, dokumentacji, obsługi prawnej, organizujemy relację
  i doradztwo przy współpracy z wybranym oferującym;
 • kredyty bankowe, dotacje i pożyczki preferencyjne – opracowanie pełnej
  dokumentacji wymaganej przez instytucje finansujące – poza bankami także PFR,
  PARP, NCBiR, NFOŚiGW, WFOŚiGW i inne.

Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania

Nasze doradztwo obejmuje pełne przygotowanie przedsiębiorstwa do pozyskania finansowania na rynku kapitałowym, od sporządzenia biznesplanu wraz z prognozą finansową po analizę sytuacji prawno-finansowej spółki i wdrożenie niezbędnych zmian w organizacji oraz wsparcie w rozmowach z inwestorami.

Zakres usług:

pozyskanie finansowania od instytucji finansowych lub inwestorów kapitałowych;

 • przygotowanie spółki do pozyskania finansowania, w tym:
 • opracowanie profesjonalnego biznesplanu i planu finansowego,
  • sporządzenie pozostałych dokumentów dla instytucji/inwestorów (prezentacje inwestorskie, memorandum inwestycyjne, dokument informacyjny),
  • wsparcie w procesie przekształcenia formy prawnej spółki,
  • badanie sytuacji spółki pod kątem finansowym i prawnym (due diligence) celem wskazania obszarów generujących ryzyko i wymagających zmiany,
  • doradztwo przy zawieraniu umów inwestycyjnych i zabezpieczaniu interesów reprezentowanej strony.