admin Brak komentarzy

Przedsiębiorcy nieposiadający rachunku rozliczeniowego otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą mieć problemy z rozliczaniem towarów lub usług, które zostały wykazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Problem ten może się pojawić w przypadku konieczności wystawienia lub opłacenia faktury, której będzie dotyczył mechanizm podzielonej płatności.

Przedsiębiorco, sprawdź swój rachunek bankowy!

O nowych zasadach mechanizmu podzielonej płatności obowiązujących od 1 listopada b.r. pisaliśmy TUTAJ.

Zgodnie z art. 108e znowelizowanej ustawy o VAT podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z działalnością gospodarczą, prowadzony w walucie polskiej.

Posiadanie rachunku rozliczeniowego, zgodnie z cytowanym art. 108e, jest warunkiem niezbędnym do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wyłącznie do tego typu rachunków (w przeciwieństwie do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych) są otwierane rachunki VAT, które są niezbędne do rozliczania płatności opartych na mechanizmie podzielonej płatności.

 

Autor: Piotr Michalski