GMA Business Outsourcing Doradztwo finansowo-księgowe oraz rejestrowanie spółek
admin Brak komentarzy

W niespełna rok po wejściu w życie Rozporządzenia 2016/679 doczekaliśmy się tzw. ustawy wdrażającej RODO. Przepisy, które weszły w życie 4 maja 2019 r. obejmują zmiany w ponad 160 aktach prawnych, od Kodeksu Postępowania Administracyjnego zaczynając, poprzez Kodeks Pracy czy Prawo telekomunikacyjne, na ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kończąc.