GMA Business Outsourcing - usługi księgowe
admin Brak komentarzy

Przez blisko rok polscy przedsiębiorcy byli bombardowani korespondencją o rzekomym naruszeniu RODO. E-maile, a nawet tradycyjna poczta z groźbami kar finansowych, przychodziły prawie codziennie. Nadchodzi pomoc w walce z oszustwami „na RODO”.