Piotr Słysz Brak komentarzy

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru BDO będą w nim prowadzić ewidencję i sprawozdawczość w zakresie odpadów.

Kogo dotyczy obowiązek wpisu do rejestru?

Obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów;
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy, czy też jej obrót. Do rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, fizjoterapeutyczne, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze, samochodowe czy firmy budowlane. Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym artykułem decydujące znaczenie dla stwierdzenia czy przedsiębiorca powinien złożyć wniosek ma obszar, w którym prowadzi działalności i – jednocześnie – zakres tej działalności.

Szczegółowe informacje w zakresie obowiązków rejestrowych zostały udostępnione na stronie: Biznes.gov.pl. Warto również sprawdzić: Baza BDO.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ww. informacjami. Do końca roku zostało już niewiele czasu, a przedsiębiorców zobowiązanych do wpisu do rejestru BDO jest wielu. Nadto, sankcyjność w przypadku braku zgłoszenia, dla przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowi wpisu, może być istotna. Kary pieniężne zostały określone na poziomie od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

 

Autor: Piotr Michalski