Kolejny deweloper gier z pozytywną interpretacją podatkową dotyczącą preferencji IP BOX .

24 lipca, 2020

GMA Invest w imieniu Klienta zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej  z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w przedmiocie warunków skorzystania z preferencji podatkowej w postaci obniżonej, 5-procentowej stawki podatku PIT (tzw. Innovation Box lub IP Box). Urząd w wydanej interpretacji potwierdził stanowisko GMA, uznając proces tworzenia gier za prace badawczo-rozwojowe (w rozumieniu art 5a pkt 38-40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a wytwarzane gry komputerowe, stanowią przedmiot autorskich praw do programu komputerowego podlegającym ochronie prawnej.

Rejestr BDO. Sprawdź, czy nie dotyczy Twojej firmy.

9 grudnia, 2019

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Biała lista podatników VAT

6 września, 2019

Biała lista podatników VAT jest prowadzonym przez szefa KAS wykazem czynnych podatników, który jest sporządzony w formie elektronicznej. Dotyczy wszystkich przedsiębiorców, który są podatnikami VAT. Zawiera najważniejsze informacje o kontrahencie. Biała lista ma ostatecznie zastąpić trzy obecne wykazy podatników wykreślonych, zarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru.

Ocena skutków dla przetwarzania danych – nowy wykaz!

19 lipca, 2019

Nowy wykaz czynności, dla których wymagana jest ocena skutków dla przetwarzania danych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozszerzył go 3 o nowe pozycje: przetwarzanie danych biometrycznych, danych genetycznych i danych o lokalizacji.

Nadużycie prywatności! La Liga z karą 250 tys. Euro!

28 czerwca, 2019

Hiszpański organ ochrony danych osobowych (AEPD) po około rocznym postępowaniu nałożył karę w wysokości ćwierć miliona euro na organizatora krajowych rozgrywek piłkarskich La Liga. Przyczyną sankcji był brak przejrzystości przy pozyskiwaniu zgód od użytkowników aplikacji mobilnej tej organizacji.