Emilian Kujawski Brak komentarzy

RODO odcisnęło swoje piętno na sposobie przetwarzania danych w różnych procesach biznesowych. Jednym z wrażliwszych jest wątek ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji. Podejmujemy kwestię tego, komu według Kodeksu pracy przysługuje prawo zapytania o karalność kandydata?