Biała lista podatników VAT

6 września, 2019

Biała lista podatników VAT jest prowadzonym przez szefa KAS wykazem czynnych podatników, który jest sporządzony w formie elektronicznej. Dotyczy wszystkich przedsiębiorców, który są podatnikami VAT. Zawiera najważniejsze informacje o kontrahencie. Biała lista ma ostatecznie zastąpić trzy obecne wykazy podatników wykreślonych, zarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru.