9:00 – 17:00

Poniedziałek - Piątek

Katowice

Mieczyków 14
TEL. +48 32 250 41 41
FAX: +48 32 352 00 14
biuro@gmainvest.pl

GMA | Business Outsourcing

   

9:00 – 17:00

Poniedziałek - Piątek

Katowice

Mieczyków 14
TEL. +48 32 250 41 41
FAX: +48 32 352 00 14
biuro@gmainvest.pl

Zespół GMA

Dział Outsourcingu Księgowego

Grzegorz Maślanka – Prezes Zarządu

absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunku Finanse i Bankowość. W 2004 r. otworzył przewód doktorski na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Dowiedz się więcej

Dysponuje szeroką wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów, od 20 lat zasiadał w zarządach grup kapitałowych, w tym międzynarodowych oraz w zarządach spółek giełdowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w plasowaniu papierów wartościowymi na rynku publicznym i niepublicznym. Od 2001 roku posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 24669/01).
Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w ING Bank Śląski SA, gdzie pełnił funkcję inspektora kredytowego. Od 1997 roku pełnił nieprzerwanie funkcję Głównego Księgowego/Dyrektora Finansowego w spółkach prawa handlowego, w tym podmiotach zagranicznych oraz podmiotach notowanych na GPW SA.
W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za doradztwo biznesowe i strategiczne oraz wsparcie nadzoru właścicielskiego.

Joanna Lis – Księgowa

absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (kierunek: Zarządzanie i Marketing). Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach z zakresu rachunkowości. Dysponuje uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 6105/2004).

Dowiedz się więcej

Posiada szesnastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w biurach rachunkowych, gdzie obsługiwała osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Specjalizuje się w branży budowlanej, deweloperskiej, handlowej oraz obrotu wierzytelnościami.
W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialna za świadczenie usług księgowych dla podmiotów krajowych oraz prowadzenie spraw kadrowych.

Aneta Świerżyńska – Księgowa

absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości oraz spraw kadrowych, zdobyte w prywatnych podmiotach gospodarczych. Odpowiedzialna m. in. za rejestrację i ewidencję dokumentów księgowych, prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz sprawy organizacyjne działu.

Klaudia Mieszczak – Księgowa

studentka Wyższej Szkoły Humanitas na wydziale zarządzania. Absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu o profilu rachunkowym. Posiada tytuł technika ekonomisty oraz trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu uproszczonej księgowości w biurze rachunkowym.

Elżbieta Krzyścik – Specjalista ds. administracji

absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy  w Katowicach (kierunek: Zarządzanie, specjalność Kadry i płace). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w prywatnych podmiotach gospodarczych oraz w biurze rachunkowym  w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, administracji biurowej jak również obsłudze klienta.

Dział Bezpieczeństwa i Ochrony Danych

Piotr Michalski –                                                  Wiceprezes Zarządu

absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (specjalizacja: Finanse i Inwestycje) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (specjalizacja: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw). Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 28510/2008) oraz jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym. 

Dowiedz się więcej

Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 28510/2008) oraz jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym. Dodatkowo, jest audytorem uprawnionym do przeprowadzania audytów zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Obecnie kończy studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu ochrony danych osobowych w administracji i w biznesie (DPO).

Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania ryzykiem, zarządzania przedsiębiorstwami oraz ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych, domach maklerskich, jednostkach administracji publicznej oraz fundacjach, gdzie zajmował stanowiska głównego księgowego, dyrektora finansowego, doradcy zarządu oraz audytora wewnętrznego. Niejednokrotnie zasiadał w zarządach tych podmiotów, gdzie posiadał realny wpływ na przebieg oraz organizację zachodzących w nich procesów. Współpracował z największymi kancelariami prawnymi w Polsce, funduszami inwestycyjnymi, biegłymi rewidentami z firm należących do „pierwszej czwórki” oraz firmami doradczymi. Jest aktywnym członkiem IIA Global – The Institute Of Internal Auditors.


W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za doradztwo finansowo-księgowe, rejestrację spółek oraz świadczenie usług księgowych dla podmiotów zagranicznych.

Tomasz Żak –                                                            Wiceprezes Zarządu

absolwent Politechniki Częstochowskiej (specjalizacja: Zarządzanie Instytucjami Publicznymi i Samorządowymi). Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarządzania projektem oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu zarządzania ryzykiem. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym.

Dowiedz się więcej

Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym – CGAP IIA oraz posiada uprawnienia do realizacji audytów w zakresie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji. Dodatkowo, posiada uprawnienia do realizacji audytów w zakresie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji, posiada uprawnienia do przeprowadzania audytów zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).  Obecnie kończy studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu ochrony danych osobowych w administracji i w biznesie (DPO).

Posiada szeroką wiedzę i praktykę w zakresie finansów, zarządzania ryzykiem, wykrywania nadużyć, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania i rozliczania projektów, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach publicznych, finansowych i sektorze prywatnym. Podkreślenia wymaga również wieloletnie doświadczenie w audytach projektów współfinansowanych ze środków UE oraz EOG, w tym w zakresie certyfikacji podmiotów w ramach Krajowego Systemu Usług. Współautor publikacji z zakresu audytu i kontroli. Prelegent i szkoleniowiec z zakresu zagadnień związanych z audytem i kontrolą, administracją i bezpieczeństwem informacji. Jest aktywnym członkiem IIA Global – The Institute Of Internal Auditors.

W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę informacji, w tym ochronę danych osobowych.

Emilian Kujawski – Specjalista ds. Audytu i Bezpieczeństwa Informacji

dyplom magistra ekonomii (specjalność: gospodarka przemysłowa) uzyskał na Politechnice Warszawskiej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem ukończonych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Posiada bogate doświadczenie z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych.

Dowiedz się więcej

Doświadczenie zawodowe zdobył w jednostce badawczo-rozwojowej oraz w miejskim ośrodku pomocy rodzinie (audytor wewnętrzny w latach 2006-2008 oraz 2010-2013; zastępca dyrektora w latach 2013-2018).

W okresie od 2008 do 2010 roku pracował w prywatnej firmie audytorskiej, gdzie przeprowadzał audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych z funduszy UE (projekty społeczne, projekty infrastrukturalne, badania naukowe).

Nieobce są mu zagadnienia analizy ekonomicznej i zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem.

W 2006 roku uzyskał kwalifikacje do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (zaświadczenie Ministra Finansów nr 2017/2006), zaś od 2011 również uprawnienia do realizacji audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji (ISO/IEC 27001).

Zawodowo orędownik zdrowego rozsądku, zarządzania z ludzką twarzą i optymalizacji wydajności procesów. Prywatnie – szczęśliwy mąż i ojciec.

Alicja Drygała –                                                    Specjalista ds. Prawnych

uzyskała absolutorium na studiach prawniczych. Z bezpieczeństwem informacji związana od początku kariery zawodowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych firm pracującej nad bezpieczeństwem IT, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie kreowania i wdrażania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo baz danych.

Dowiedz się więcej

Brała udział w budowaniu infrastruktury sieciowej pod kątem zabezpieczeń i planowaniu ścieżki szkolenia personelu. Dodatkowo współpracowała z organami ścigania jako doradca w zakresie  narzędzi informatyki śledczej  i kryminalistycznej w obszarze analizy urządzeń, zarówno logicznej, jak i fizycznej, badaniu behawioralnym złośliwych kodów oraz rozwiązań wykorzystywanych na etapie dochodzeniowym. Uczestniczyła w projektach budowy Security Operations Center. Szkoleniowiec oraz prelegent na wielu wydarzeniach branżowych.  Wiedza prawnicza, doświadczenie w strefie IT i pasja do ochrony danych osobowych tworzą połączenie, które pozwala na kompleksowe i szerokie w swym spectrum spojrzenie na każdy detal związany z bezpieczeństwem informacji.

Justyna Zahraj – Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Danych

absolwentka  WSB w Poznaniu (Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia). Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością oraz Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP. Doświadczenie w przeprowadzaniu audytów oraz wdrażaniu i organizacji Systemu Zarządzania Jakością zdobywała w podmiotach medycznych.

Dział Corporate Finance

Piotr Słysz – Partner

absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (spec. Finanse i Rachunkowość). Certyfikowany Doradca rynku zorganizowanego GPW. Karierę zawodową rozpoczął w jednym z domów maklerskich, pracując jako analityk finansowy, a później dyrektor dep. bankowości inwestycyjnej i wiceprezes zarządu, odpowiedzialny za pozyskiwanie kapitału dla przedsiębiorstw na rynku kapitałowym.

Dowiedz się więcej

Brał udział w ofertach publicznych akcji, organizował prywatne oferty instrumentów finansowych (akcji i obligacji korporacyjnych). Łącznie pozyskał kilkadziesiąt milionów złotych na rozwój działalności klientów. Posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorstw z zakresu analiz finansowych przedsiębiorstw, prognozowania finansowego i wycen przedsiębiorstw, przekształcania form prawnych spółek czy opracowywania dokumentów inwestorskich (memorandów inwestycyjnych, prospektów i dokumentów informacyjnych).

Przemysław Mudyna Starszy Analityk Finansowy

absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (specjalizacja: Finanse i Inwestycje). W 2010 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja numer 2467). Doświadczenie zdobywał w jednym z domów maklerskich, gdzie zaczynał jako makler papierów wartościowych, a następnie dyrektor departamentu depozytu.

Dowiedz się więcej

Był odpowiedzialny za przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych rynku niepublicznego. Pośredniczył w tysiącach transakcji sprzedaży instrumentów finansowych oraz odpowiadał za bezpieczeństwo przechowywanych papierów wartościowych mających postać dokumentu wartych kilkaset milionów złotych.

W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za analizę finansów przedsiębiorstw, ocenę projektów inwestycyjnych oraz  wycenę przedsiębiorstw.

Top