9:00 – 17:00

Poniedziałek - Piątek

40-615 Katowice

ul. Gen. Zygmunta
Waltera Jankego 11
TEL. +48 32 25 04 141
tel.: +48 32 43 88 541
tel.: +48 32 43 88 542
biuro@gmainvest.pl

GMA | Business Outsourcing

9:00 – 17:00

Poniedziałek - Piątek

40-615 Katowice

ul. Gen. Zygmunta
Waltera Jankego 11
TEL. +48 32 25 04 141
tel.: +48 32 43 88 541
tel.: +48 32 43 88 542
biuro@gmainvest.pl

Zespół GMA

Zarząd i partnerzy

Grzegorz Maślanka
Prezes Zarządu

absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunku Finanse i Bankowość. W 2004 r. otworzył przewód doktorski na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Dowiedz się więcej

Dysponuje szeroką wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów, od 20 lat zasiadał w zarządach grup kapitałowych, w tym międzynarodowych oraz w zarządach spółek giełdowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w plasowaniu papierów wartościowymi na rynku publicznym i niepublicznym. Od 2001 roku posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 24669/01).
Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w ING Bank Śląski SA, gdzie pełnił funkcję inspektora kredytowego. Od 1997 roku pełnił nieprzerwanie funkcję Głównego Księgowego/Dyrektora Finansowego w spółkach prawa handlowego, w tym podmiotach zagranicznych oraz podmiotach notowanych na GPW SA.

W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za doradztwo biznesowe i strategiczne oraz wsparcie nadzoru właścicielskiego.

Piotr Michalski
Wiceprezes Zarządu

absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (specjalizacja: Finanse i Inwestycje) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (specjalizacja: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw). Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 28510/2008) oraz jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym.

Dowiedz się więcej

Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 28510/2008) oraz jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym. Dodatkowo, jest audytorem uprawnionym do przeprowadzania audytów zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Obecnie kończy studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu ochrony danych osobowych w administracji i w biznesie (DPO).

Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania ryzykiem, zarządzania przedsiębiorstwami oraz ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych, domach maklerskich, jednostkach administracji publicznej oraz fundacjach, gdzie zajmował stanowiska głównego księgowego, dyrektora finansowego, doradcy zarządu oraz audytora wewnętrznego. Niejednokrotnie zasiadał w zarządach tych podmiotów, gdzie posiadał realny wpływ na przebieg oraz organizację zachodzących w nich procesów. Współpracował z największymi kancelariami prawnymi w Polsce, funduszami inwestycyjnymi, biegłymi rewidentami z firm należących do „pierwszej czwórki” oraz firmami doradczymi. Jest aktywnym członkiem IIA Global – The Institute Of Internal Auditors.

W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za doradztwo finansowo-księgowe, rejestrację spółek oraz świadczenie usług księgowych dla podmiotów zagranicznych.

Tomasz Żak
Wiceprezes Zarządu

absolwent Politechniki Częstochowskiej (specjalizacja: Zarządzanie Instytucjami Publicznymi i Samorządowymi). Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarządzania projektem oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu zarządzania ryzykiem. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym.
 

Dowiedz się więcej

Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym – CGAP IIA oraz posiada uprawnienia do realizacji audytów w zakresie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji. Dodatkowo, posiada uprawnienia do realizacji audytów w zakresie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji, posiada uprawnienia do przeprowadzania audytów zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Obecnie kończy studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu ochrony danych osobowych w administracji i w biznesie (DPO).

Posiada szeroką wiedzę i praktykę w zakresie finansów, zarządzania ryzykiem, wykrywania nadużyć, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania i rozliczania projektów, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach publicznych, finansowych i sektorze prywatnym. Podkreślenia wymaga również wieloletnie doświadczenie w audytach projektów współfinansowanych ze środków UE oraz EOG, w tym w zakresie certyfikacji podmiotów w ramach Krajowego Systemu Usług. Współautor publikacji z zakresu audytu i kontroli. Prelegent i szkoleniowiec z zakresu zagadnień związanych z audytem i kontrolą, administracją i bezpieczeństwem informacji. Jest aktywnym członkiem IIA Global – The Institute Of Internal Auditors.

W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę informacji, w tym ochronę danych osobowych.

Piotr Słysz
Partner

absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (spec. Finanse i Rachunkowość). Certyfikowany Doradca rynku zorganizowanego GPW. Karierę zawodową rozpoczął w jednym z domów maklerskich, pracując jako analityk finansowy, a później dyrektor dep. bankowości inwestycyjnej i wiceprezes zarządu, odpowiedzialny za pozyskiwanie kapitału dla przedsiębiorstw na rynku kapitałowym.

Dowiedz się więcej

Brał udział w ofertach publicznych akcji, organizował prywatne oferty instrumentów finansowych (akcji i obligacji korporacyjnych). Łącznie pozyskał kilkadziesiąt milionów złotych na rozwój działalności klientów. Posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorstw z zakresu analiz finansowych przedsiębiorstw, prognozowania finansowego i wycen przedsiębiorstw, przekształcania form prawnych spółek czy opracowywania dokumentów inwestorskich (memorandów inwestycyjnych, prospektów i dokumentów informacyjnych).

Natalia Mrugała Asystent Zarządu/Sekretariat Spółki

Dział Outsourcingu Księgowego

Zespół specjalistów z zakresu rachunkowości, podatków i finansów.

Partnerzy zarządzający Grzegorz Maślanka/Piotr Michalski
Aldona Marszałek – księgowy
Klaudia Durbas – księgowy
Aneta Świerzyńska – księgowy
Anna Łukaszek – Księgowy
Małgorzata Kołodziejska – Księgowy
Agnieszka Pieczara – Księgowy
Katarzyna Rudnicka – Płaza – młodszy księgowy
Patryk Goły – młodszy księgowy

Dział
HR
 

Zespół specjalistów z zakresu kadr płac i prawa pracy.
 

Partnerzy zarządzający Grzegorz Maślanka/Piotr Michalski
Agata Ryś – specjalista ds. kadr i płac

Dział Bezpieczeństwa i Ochrony Danych

Zespół specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Partner zarządzający Tomasz Żak
Natalia Bugajska – Inspektor Ochrony Danych. Specjalista ds. bezpieczeństwa IT,
Klaudia Kazanecka – Inspektor Ochrony Danych, Specjalista ds. Prawnych,
Kinga Seweryn – Inspektor Ochrony Danych, Specjalista ds. bezpieczeństwa IT.

 

 

Dział
Corporate
Finance

Zespół specjalistów z zakresu finansów korporacyjnych.
 

Piotr Słysz – Partner zarządzający, Dyrektor Działu Corporate Finance
Przemysław Mudyna – Starszy analityk finansowy

GMA Invest jest wspomaga zespół prawników:
Adwokat Jacek Domagała
Aplikant adwokacki Wojciech Domagała
Radca prawny Dorota Wiorek-Barczyk

Top