9:00 – 17:00

Poniedziałek - Piątek

40-615 Katowice

ul. Gen. Zygmunta
Waltera Jankego 11
TEL. +48 32 25 04 141
tel.: +48 32 43 88 541
tel.: +48 32 43 88 542
biuro@gmainvest.pl

GMA | Business Outsourcing

9:00 – 17:00

Poniedziałek - Piątek

40-615 Katowice

ul. Gen. Zygmunta
Waltera Jankego 11
TEL. +48 32 25 04 141
tel.: +48 32 43 88 541
tel.: +48 32 43 88 542
biuro@gmainvest.pl

Zespół GMA

Dział Outsourcingu Księgowego

Grzegorz Maślanka – Prezes Zarządu

absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunku Finanse i Bankowość. W 2004 r. otworzył przewód doktorski na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Dowiedz się więcej

Dysponuje szeroką wiedzą i doświadczeniem z zakresu finansów, od 20 lat zasiadał w zarządach grup kapitałowych, w tym międzynarodowych oraz w zarządach spółek giełdowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w plasowaniu papierów wartościowymi na rynku publicznym i niepublicznym. Od 2001 roku posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 24669/01).
Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w ING Bank Śląski SA, gdzie pełnił funkcję inspektora kredytowego. Od 1997 roku pełnił nieprzerwanie funkcję Głównego Księgowego/Dyrektora Finansowego w spółkach prawa handlowego, w tym podmiotach zagranicznych oraz podmiotach notowanych na GPW SA.
W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za doradztwo biznesowe i strategiczne oraz wsparcie nadzoru właścicielskiego.

Joanna Lis – Księgowa

absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (kierunek: Zarządzanie i Marketing). Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach z zakresu rachunkowości. Dysponuje uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 6105/2004).

Dowiedz się więcej

Posiada szesnastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w biurach rachunkowych, gdzie obsługiwała osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Specjalizuje się w branży budowlanej, deweloperskiej, handlowej oraz obrotu wierzytelnościami.
W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialna za świadczenie usług księgowych dla podmiotów krajowych oraz prowadzenie spraw kadrowych.

Aneta Świerżyńska – Księgowa

absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości oraz spraw kadrowych, zdobyte w prywatnych podmiotach gospodarczych. Odpowiedzialna m. in. za rejestrację i ewidencję dokumentów księgowych, prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz sprawy organizacyjne działu.

Klaudia Mieszczak – Księgowa

studentka Wyższej Szkoły Humanitas na wydziale zarządzania. Absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu o profilu rachunkowym. Posiada tytuł technika ekonomisty oraz trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu uproszczonej księgowości w biurze rachunkowym.

Dział Bezpieczeństwa i Ochrony Danych

Piotr Michalski –                                                  Wiceprezes Zarządu

absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (specjalizacja: Finanse i Inwestycje) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (specjalizacja: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw). Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy Ministra Finansów nr 28510/2008) oraz jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym. 

Dowiedz się więcej

Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 28510/2008) oraz jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym. Dodatkowo, jest audytorem uprawnionym do przeprowadzania audytów zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Obecnie kończy studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu ochrony danych osobowych w administracji i w biznesie (DPO).

Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu rachunkowości, finansów, zarządzania ryzykiem, zarządzania przedsiębiorstwami oraz ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych, domach maklerskich, jednostkach administracji publicznej oraz fundacjach, gdzie zajmował stanowiska głównego księgowego, dyrektora finansowego, doradcy zarządu oraz audytora wewnętrznego. Niejednokrotnie zasiadał w zarządach tych podmiotów, gdzie posiadał realny wpływ na przebieg oraz organizację zachodzących w nich procesów. Współpracował z największymi kancelariami prawnymi w Polsce, funduszami inwestycyjnymi, biegłymi rewidentami z firm należących do „pierwszej czwórki” oraz firmami doradczymi. Jest aktywnym członkiem IIA Global – The Institute Of Internal Auditors.


W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za doradztwo finansowo-księgowe, rejestrację spółek oraz świadczenie usług księgowych dla podmiotów zagranicznych.

Tomasz Żak –                                                            Wiceprezes Zarządu

absolwent Politechniki Częstochowskiej (specjalizacja: Zarządzanie Instytucjami Publicznymi i Samorządowymi). Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu zarządzania projektem oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu zarządzania ryzykiem. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym.

Dowiedz się więcej

Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym – CGAP IIA oraz posiada uprawnienia do realizacji audytów w zakresie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji. Dodatkowo, posiada uprawnienia do realizacji audytów w zakresie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji, posiada uprawnienia do przeprowadzania audytów zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).  Obecnie kończy studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu ochrony danych osobowych w administracji i w biznesie (DPO).

Posiada szeroką wiedzę i praktykę w zakresie finansów, zarządzania ryzykiem, wykrywania nadużyć, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania i rozliczania projektów, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach publicznych, finansowych i sektorze prywatnym. Podkreślenia wymaga również wieloletnie doświadczenie w audytach projektów współfinansowanych ze środków UE oraz EOG, w tym w zakresie certyfikacji podmiotów w ramach Krajowego Systemu Usług. Współautor publikacji z zakresu audytu i kontroli. Prelegent i szkoleniowiec z zakresu zagadnień związanych z audytem i kontrolą, administracją i bezpieczeństwem informacji. Jest aktywnym członkiem IIA Global – The Institute Of Internal Auditors.

W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę informacji, w tym ochronę danych osobowych.

Alicja Drygała –                                                    Specjalista ds. Prawnych

uzyskała absolutorium na studiach prawniczych. Z bezpieczeństwem informacji związana od początku kariery zawodowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych firm pracującej nad bezpieczeństwem IT, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie kreowania i wdrażania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo baz danych.

Dział Corporate Finance

Piotr Słysz – Partner

absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (spec. Finanse i Rachunkowość). Certyfikowany Doradca rynku zorganizowanego GPW. Karierę zawodową rozpoczął w jednym z domów maklerskich, pracując jako analityk finansowy, a później dyrektor dep. bankowości inwestycyjnej i wiceprezes zarządu, odpowiedzialny za pozyskiwanie kapitału dla przedsiębiorstw na rynku kapitałowym.

Dowiedz się więcej

Brał udział w ofertach publicznych akcji, organizował prywatne oferty instrumentów finansowych (akcji i obligacji korporacyjnych). Łącznie pozyskał kilkadziesiąt milionów złotych na rozwój działalności klientów. Posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorstw z zakresu analiz finansowych przedsiębiorstw, prognozowania finansowego i wycen przedsiębiorstw, przekształcania form prawnych spółek czy opracowywania dokumentów inwestorskich (memorandów inwestycyjnych, prospektów i dokumentów informacyjnych).

Przemysław Mudyna Starszy Analityk Finansowy

absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (specjalizacja: Finanse i Inwestycje). W 2010 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych (licencja numer 2467). Doświadczenie zdobywał w jednym z domów maklerskich, gdzie zaczynał jako makler papierów wartościowych, a następnie dyrektor departamentu depozytu.

Dowiedz się więcej

Był odpowiedzialny za przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych rynku niepublicznego. Pośredniczył w tysiącach transakcji sprzedaży instrumentów finansowych oraz odpowiadał za bezpieczeństwo przechowywanych papierów wartościowych mających postać dokumentu wartych kilkaset milionów złotych.

W GMA Business Outsourcing jest odpowiedzialny za analizę finansów przedsiębiorstw, ocenę projektów inwestycyjnych oraz  wycenę przedsiębiorstw.

Top