admin Brak komentarzy

15 czerwca br. poznaliśmy propozycję Ministerstwa Finansów dotyczącą ulg wspierających innowacje w ramach podatkowego pakietu „Polskiego Ładu”. Opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jakie zmiany niesie propozycja dla podmiotów korzystających z ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

Projekt zmian już w prekonsultacjach

Ministerstwo Finansów rozpoczęło 15 czerwca br. prekonsultacje ulg wspierających innowacje, będących elementem pakietu rozwiązań zmierzających do ożywienia gospodarki po epidemii (tzw. Polski Ład). Tego dnia światło dzienne ujrzał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pomimo, iż projekt jest jeszcze na wstępnym etapie procesu legislacyjnego, to warto się jemu bliżej przyjrzeć w kontekście zmian w już istniejących ulgach podatkowych dla przedsiębiorców, tj. ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), czy preferencji IP BOX. Jest to tym bardziej istotne, gdyż zgodnie z zapowiedziami rządu wspomniane zmiany miałyby wejść w życie już od 2022 roku.

Zmiany w zakresie Ulgi B+R

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, podatnicy (nie mający statusu centrum badawczo-rozwojowego) mogą w ramach ulgi B+R odliczać od podstawy opodatkowania do 100% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na badania i rozwój (koszty kwalifikowane). Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w wysokości odliczania przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują działalność badawczo-rozwojową. Projektowane rozwiązanie wprowadza możliwość odliczenia powyższych kosztów w wysokości 200% (wobec 100% limitu aktualnie obowiązującego). Wzrost limitów będzie dotyczył kosztów zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę, ale również na umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i o dzieło) wraz z narzutami.

Przypominamy, że ulga B+R może być wykorzystywana nie tylko przez centra badawczo-rozwojowe czy też przedsiębiorstwa tworzące światowe innowacje, ale również przedsiębiorców, którzy podejmują po prostu działania rozwojowe w swojej firmie, czyli tworzą nowe produkty i usługi w swojej ofercie z wykorzystaniem wiedzy i swojego doświadczenia.

Projekt zakłada również wzrost limitów odliczeń dla centrów badawczo-rozwojowych do 200% kosztów kwalifikowanych, które w aktualnym stanie prawno-podatkowym mogą odliczać od podstawy opodatkowania do 150% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na badania i rozwój. Będzie to dotyczyć również kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, co do których obecnie obowiązuje limit odliczenia do 100%.

Symultaniczna preferencja IP Box i ulga B+R

Obecnie, ulga B+R nie może być stosowana jeżeli podatnik zdecyduje się korzystać z preferencji IP Box (o której szerzej pisaliśmy we wcześniejszych wpisach), dającej prawo do obniżenia stawki podatku dochodowego do 5% od przychodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Nie jest zatem możliwe obecnie równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,  komercjalizując wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągając z nich dochody, podatnik jest zobligowany do dokonania wyboru, na koniec roku podatkowego, pomiędzy dwoma „wykluczającymi się” preferencjami.

Projekt zakłada wprowadzenie możliwości jednoczesnego skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP Box. Podatnik będzie miał możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych w uldze B+R od dochodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP). Odliczeniu mogą podlegać jedynie koszty kwalifikowane, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika danego IP, z którego komercjalizacji podatnik osiąga dochody.

No co jeszcze mogą liczyć innowacyjne przedsiębiorstwa?

Poza modyfikacjami obecnie obowiązujących zasad korzystania z ulgi B+R oraz IP Box, projekt zmian przepisów zakłada także wprowadzenie nowych ulg wspierających innowacje i produkcję:

  1. ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji;
  2. ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach;
  3. ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej.

Autor: Przemysław Mudyna

 

W przypadku pytań dotyczących dostępnych form ulg i preferencji podatkowych, zachęcamy do kontaktu. GMA Invest zajmuje się doradztwem dla przedsiębiorstw także w obszarze ulgi B+R oraz IP BOX. Do tej pory pozyskaliśmy w imieniu naszych klientów, szereg korzystnych interpretacji podatkowych, a sami przedsiębiorcy zaoszczędzili kilkaset tysięcy złotych z tytułu mniejszego opodatkowania podatkiem dochodowym.