Kompleksowe usługi doradcze – pozyskiwanie kapitału

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego, zarówno z rynku publicznego jak i niepublicznego. Aktywnie uczestniczymy w procesie poszukiwania dla naszych Klientów nowych partnerów biznesowych oraz inwestorów. Poprzez dokładne zrozumienie działalności prowadzonej przez Klienta oraz precyzyjne określenie jego potrzeb opracowujemy strategie finansowania projektów oraz doboru optymalnych struktur finansowania.

Finansowanie transakcji:

 • emisja obligacji – określamy strukturę transakcji, zajmujemy się kompleksową obsługą analityczną, dokumentacyjną i prawną;

 • emisja akcji – zajmujemy się kompleksową obsługą pod względem struktury transakcji, analizy, dokumentacji, obsługi prawnej, organizujemy relację i doradztwo z wybranym domem maklerskim;

 • transakcje M&A – ocena możliwości realizacji transakcji w aspektach finansowych, strategicznych i operacyjnych, jej odpowiednie ustrukturyzowanie, dokonanie wycen, analizy ekonomiczno-finansowej, przygotowanie dokumentacji ofertowej, pozyskanie ofert nabycia, wsparcie Zarządu w negocjacjach warunków transakcji oraz przy podpisywaniu umów inwestycyjnych.

Doradztwo biznesowe – zarządzanie operacyjne

Przedmiotem oferowanych przez nas usług doradczych jest także doradztwo biznesowe we wszystkich kwestiach związanych z zarządzaniem operacyjnym. Posiadamy zespół doświadczonych konsultantów z dziedziny finansów, HR, zarządzania wynagrodzeniami i kompetencjami, negocjacji struktur organizacyjnych.

Zarządzanie systemem wynagrodzeń

 • audyt systemu wynagrodzeń;
 • opisy stanowisk pracy;
 • wartościowanie stanowisk pracy.
GMA Business Outsourcing - Doradztwo biznesowe i strategiczne

Restrukturyzacji wierzytelności

W palecie naszych usług znajdują się także te z zakresu restrukturyzacji wierzytelności, w tym dochodzenie należności na drodze ugody przedsądowej, sądowej jak i windykacji na zlecenie. Oferujemy pełne wsparcie procesu na każdym jego etapie. W przypadku należności masowych, przeprowadzamy analizę portfela wierzytelności, wyceniamy jego wartość oraz proponujemy sposoby jego restrukturyzacji, w tym poprzez jego sprzedaż. Oceniamy wpływ potencjalnej sprzedaży portfela na wyniki finansowe oraz na strukturą aktywów. Aktywnie uczestniczymy w procesie poszukiwania podmiotów zainteresowanych nabyciem portfela wierzytelności oraz późniejszych negocjacji warunków transakcji.

Każde nasze działanie podejmowane jest przez pryzmat wzrostu wartości przedsiębiorstwa naszych Klientów oraz wzrostu efektywności prowadzonej działalności, co bezpośrednio przekłada się na wzrost konkurencyjności na rynku.

Analiza efektywności inwestycji oraz wycena przedsiębiorstw

Oferujemy głęboką analizę i ocenę efektywności inwestycji (studium wykonalności, biznes plan, analiza i ocena efektywności inwestycji, optymalizacja struktury finansowania inwestycji, efektywne alokowanie i zarządzanie kapitałem).

Analiza i ocena efektywności inwestycji

 • studium wykonalności (feasibility study);

 • due diligence;

 • fuzje i przejęcia firm;

 • biznes plany;

 • analiza efektywności, analiza ekonomiczna, analiza finansowa.

Wycena przedsiębiorstw oraz ich aktywów

 • wycena przedsiębiorstwa;

 • wycena zorganizowanych części przedsiębiorstw;

 • wycena udziałów i akcji;

 • wycena marki;

 • wycena znaków towarowych oraz innych aktywów niematerialnych;

 • testy na utratę wartości aktywów (MSR 36) – wycena wartości użytkowej.